HMT LED / HMS LED

Ljusstarka digitala klockor för visning av tid och temperatur utomhus

 

HMT / HMS

Fast eller alternerande visning av tid, datum, temperatur (option), kronometer
LED färg; röd, gul eller vit
Automatisk ljuskontroll beroende på ljusexponeringen (sol, moln eller natt)
Komplett, färdig att montera
Drivspänning 230VAC
Valmöjligheter: dubbelsidig, monteringsarm för vägg/tak

 

 

 

   HMT LED 15  HMT LED 20  HMT LED 25 HMT LED 45  HMS LED 15 HMS LED 25
Tecken höjd (cm) 15 20 25 45 15  25
Läsbarhet (m) 60 90 120 200 60  120
Sekunder
 
Tekniska data