Ringning och anrop

"Harmony" sortimentet består av ljudutrustning som används för rastringning, utsändning av musik och
för direkta "live meddelanden" eller inspelade meddelanden.Meddelandesystem

Indikerar raster eller andra tidsmässiga ändringar i olika miljöer, t ex skolor och fabriker
Modeller för inomhus och utomhus
Använd de förprogrammerade signalerna/melodierna eller ladda ner egna
Använd de förinspelande meddelanden eller direkta "live meddelanden"
Ansluts till centralur Sigma C eller Sigma Mod via datanätverk

 


Harmonys  Väggmonterad Takmonterad Utomhus Mikrofon Kontrollbox
Ljudnivå (dB) 90 90 110 58  
Tekniska data