LED klocka för inom- eller utomhus användning som visar timmar, minuter sekunder och temperatur

     
   Style 12  Style 12S
 Teckenhöjd   12 cm  12 cm
 Läsbarhet  50 meter  50 meter
 Sekunder    
 Temperatur    
 Inomhus
 Utomhus
 Tekniska data