Style II 5

LED klockor med alternerande visning av timmar, minuter, sekunder, datum och veckonummer.Style II 5 Style II 5S Style II 5S OP
 Teckenhöjd  5 cm 5 cm 5 cm
 Läsbarhet  20 meter   20 meter   20 meter
 Datum/veckonr      
 Sekunder      
 Tidtagning      
 Tekniska data