Style II 7

LED klockor med alternerande visning av timmar, minuter, sekunder, datum, dag, veckonummer, dagens nummer och temperatur.

 
  Style 7 Style 7D Style 7E
 Teckenhöjd   7 cm  7 cm  7 cm
 Läsbarhet  30 meter  30 meter  30 meter
 Datum    
 Sekunder      
 Veckodag      
 Veckonummer       
 Dagens nummer     
 Temperatur  
 Tekniska data