Styrning

Synkronisering och tidsdistribution

När det är viktigt att en klocka, eller flera klockor i ett system, visar exakt och samma tid garanteras detta
genom extern tidsynkronisering eller distribution av extern tidsignal.

 

 

Synkronisering

 Tidsdistribution

Synchronisation-gps  

Extern synkronisering garanterar exakt visning av tid
utan några variationer. Även automatisk ändring vid
sommar-/vintertids omställning säkerställs.

Det här systemet använder centralur för att synkronisera 
slavklockorna i systemet med hjälp av tidsdistribution.
Även andra tidsinställda funktioner t ex fläktar och belysning
kan kopplas till systemet.