Vill du veta mer?

Ja, kontakta mig!

Tidsdistribution

Varför system för tidsdistribution?

I en installation med flera klockor används ett centralur för att säkerställa exakt samma
tidvisning på samtliga klockor i systemet.
Ett system kan omfatta en eller flera byggnader/områden beroende på vald systemlösning.

Ett programmerbart centralur kan också säkerställa exakt tid på tidstyrda funktioner
såsom fläktar, belysning, rastringning och andra system.

Olika system för tidsdistribution: 
  • DHF trådlös tidsynkronisering
  • Trådbunden tidsynkronisering
  • Nätverks distribution (NTP server)

 

DHF trådlös tidsynk

Trådbunden tidspuls

Trådbunden tidkod

Trådbundet datanätverk

Princip 

 Synkronisering av klockor i ett nätverk, i en eller flera byggnader, utan kabelanslutningar.

 Elektriska pulser skickas till slavklockorna varje minut över ett distributionsnät.

 Överföring av ett komplett tidmeddelande (tid+datum) över 2-trådigt distributionsnät

 Synkronisering från en tidserver
till klockor som är anslutna till datanätverket.

 

Teknologi


Centraluret skickar en tidskod på 869 MHz
via en DHF sändare.

 Omvänd 24V //min impulssystem

 
 Meddelande enligt standard 
 AFNOR NF S 87 500
 
 
 NTP tidserver skickar tidsignal 


 
Fördelar


 
· Slavklockorna mottar tidsmeddelandet och uppdateras  automatiskt.
· Vid ev störning går klockan på sin egen tidsbas.
· Signalens räckvidd är 100 - 200 meter.
· Stora besparingar då ingen
kabeldragning krävs.
· Standardiserad radioöverföring

 · Reservkraft i centraluret för att
återställa slavklockorna vid ev elavbrott
· Ekonomiskt effektivt system för
små tidsdistribution
 

 · Ca 50 slavklockor kan anslutas till samma 2-trådskabel
· AFNOR koden genererar inga störnningar och störs ej heller av andra elektriska störningar
· Slavklockorna fungerar 1 tim även om tidskoden upphör
· Idealiskt för digitala klocknätverk

 · Distribution av tidsignal via datanätverk är en standardiserad lösning för att synkronisera obegränsat antal klockor.
· Använder befintligt nätverk
· Övervakning av klockorna 


Installationer


 

 Industrin, skolor, renoveringar, utökning av befintliga system, stora anläggningar, mm

 Små installationer, kompletteringar av gamla system, utbyte av gamla centralur, mm

 Stora byggnader, skolor, flygplatser, tågstationer, industrin, företag mm

 Företag, skolor, flygplatser, resecentrum, tågstationer, mm

 

 


Warning: Smarty error: unable to read resource: "cart/cart_mobile.tpl" in /home/timedisp/public_html/inc/smarty/Smarty.class.php on line 1095