Vill du veta mer?

Ja, kontakta mig!

Styrning

Synkronisering och tidsdistribution

När det är viktigt att en klocka, eller flera klockor i ett system, visar exakt och samma tid garanteras detta
genom extern tidsynkronisering eller distribution av extern tidsignal.

 

 

Synkronisering

 Tidsdistribution

Synchronisation-gps

Extern synkronisering via GPS garanterar exakt visning
av tid utan några variationer. Även automatisk ändring vid
sommar-/vintertids omställning säkerställs.I en installation med flera klockor kan olika tekniker användas för att säkerställa
exakt samma tidvisning på samtliga klockor i systemet.
Ett system kan omfatta obegränsat antal klockor och/eller andra funktioner som
t. ex. meddelandehantering eller tidstyrda funktioner såsom ringsignaler fläktar,
belysning och rastringning.


Warning: Smarty error: unable to read resource: "cart/cart_mobile.tpl" in /home/timedisp/public_html/inc/smarty/Smarty.class.php on line 1095